Buget pe surse financiare

 


Situația plăților (execuția bugetară)Situația drepturilor salariale stabilite potrivit legii, precum și alte drepturi prevăzute de acte normative