ACCESUL LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC

 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 

Lista informaţiilor de interes public

  • Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
  • Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autoritaţii sau instituţiei publice;
  • Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
  • Coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice respective: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
  • Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
  • Programele şi strategiile proprii;
  • Lista cuprinzând documentele de interes public;
  • Modalităţi de contestare a deciziei autorităţii sau instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.\
  • Rapoarte de aplicare a Legii nr. 544/2001


FORMULAR ONLINE SOLICITARE INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC


Persoanele responsabile pentru rezolvarea petițiilor și furnizarea de informații de interes public:

Persoana responsabilă pentru rezolvarea petiţiilor  la nivelul Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Hunedoara este doamna Repede Delia, având funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior, gradatia 5, în  Compartimentul Economic, financiar şi contabilitate, resurse umane, comunicare şi relaţii cu publicul, administrativ si achizitii publice din cadrul Serviciului economic, financiar şi contabilitate, resurse umane, administrativ şi achiziţii publice.

Telefon: 0254/219155/215521

E-mail: ajpis.hunedoara@mmanpis.ro

Program de funcționare: Luni-Joi: 8:00 – 16:30, Vineri: 8:00 – 14:00

 

 

Persoana responsabilă pentru accesul la informații de interes public:

Persoana responsabilă cu aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public la nivelul Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Hunedoara  este doamna Repede Delia, având funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior, gradatia 5, în  Compartimentul Economic, financiar şi contabilitate, resurse umane, comunicare şi relaţii cu publicul, administrativ si achizitii publice din cadrul Serviciului economic, financiar şi contabilitate, resurse umane, administrativ şi achiziţii publice.

Telefon:  0254/219155/215521;

E-mail: ajpis.hunedoara@mmanpis.ro

Program de funcționare: Luni-Joi: 8:00 – 16:30, Vineri: 8:00 – 14:00