Conducerea instituției

 

 

Director executiv

SABĂU LAURA SIMONA

 

 

DUMITRESCU RAIRA CECILIA

Șef serviciu Serviciul Beneficii de Asistență Socială, Programe de Servicii Sociale, Incluziune Socială, Egalitate de Șanse

 

 

COLIȘAR LĂCRĂMIOARA LILIANA

Șef serviciu Serviciul Economic, Financiar și Contabilitate, Resurse Umane, Administrativ și Achiziții publice

 

 

 

TODEA COSMIN NICOLAE

Șef serviciu INSPECŢIE SOCIALĂ