Mesajul directorului executiv

Mesajul Directorului Executiv al AJPIS Hunedoara

Agenţia Județeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Hunedoara este o instituţie cu atribuţii atât de administrare şi gestionare a fondurilor acordate de la bugetul statului pentru plata beneficiilor de asistenţă socială, cât şi de control al modului de acordare a acestora, reprezentând un serviciu public calitativ şi competent, orientat către cetăţean şi nevoile acestuia.

Referitor la exercitarea atribuţiilor de control în domeniul asistenţei sociale, Agenţia Județeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Hunedoara desfăşoară inspecţii bazate pe analize de risc şi ţinând cont de profilul beneficiarului cu potenţial risc de fraudare, iar în ceea ce priveşte controlul serviciilor sociale se axează pe verificarea modului în care acestea răspund nevoilor beneficiarului.

În derularea activității, reprezentanții Agenţiei Județeane pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Hunedoara interacționează direct cu toate serviciile de asistență socială de la nivelul autorităților locale, fiind singurele entități din teritoriu cu responsabilități directe în legătură cu activitatea acestora.

Totodată, se pune accent pe activitatea de consiliere prin desfăşurarea campaniilor de informare cu privire la noile reglementări din domeniul său de activitate, atât a autorităţilor administraţiei publice locale cât şi a cetăţenilor, precum şi pe activitatea de monitorizare şi control a modului de îndeplinire a măsurilor dispuse în urma controalelor anterioare.

În ceea ce priveşte activitatea de administrare, gestionare şi de plată a beneficiilor de asistenţă socială, Agenţia Județeană pentru Plaţi şi Inspecţie Socială Hunedoara își propune o serie de activităţi de control intern cu scopul organizării şi asigurării unui sistem de evidenţă şi evaluare a persoanelor care primesc beneficii de asistenţă socială la nivel judetean, astfel încât beneficiile de asistenţă socială să fie focalizate asupra celor mai defavorizate segmente ale populaţiei, în vederea diminuării sărăciei şi a prevenirii riscului de marginalizare sau excluziune socială.

LAURA SIMONA SABĂU