Integritate instituțională

Inventarul masurilor preventive anticoruptie 2023
DECLARATIE PRIVIND ASUMAREA AGENDEI DE INTEGRITATE ORGANIZATIONALA  2021-2025
Anexa 6-HG 599-Raport incidente integritate-2023
Anexa 6-HG 599-Raport incidente integritate-2022
Anexa 6-HG 599-Raport incidente integritate-2021
Anexa 6-HG 599-Raport incidente integritate-2020
Registru bunuri cu titlu gratuit 2023
Registru bunuri cu titlu gratuit 2021
Registru bunuri cu titlu gratuit 2019
Lista privind bunurile primite cu titlu gratuit 2023
Lista privind bunurile primite cu titlu gratuit 2021
Lista privind bunurile primite cu titlu gratuit 2020
Codul de Etica si Integritate al AJPIS Hunedoara

Raport consiliere etica pentru anul 2023
Raport consiliere etica pentru anul 2022
Raport consiliere etica pentru anul 2021
Cod Administrativ
Ghid-de-bune-practici-pentru-implementarea-Standardului-1-Etica-si-integritate

Principalele atribuții ale consilierului de etică sunt:

  • acordă consultanță și asistență funcționarilor publici cu privire la respectarea normelor de conduită;
  • monitorizează aplicarea prevederilor codului de conduită în cadrul instituției publice;
  • întocmește și transmite rapoarte trimestriale/semestriale privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici.
  • organizează sesiuni de formare în domeniul eticii pentru angajații AJPIS Hunedoara.

Consilierul de etică nu îndeplinește atribuțiile comisiei de disciplină. Managementul eticii în instituția noastră are în primul rând un rol formativ, de orientare etică și nu unul sancționator.

Multe dintre abaterile disciplinare apar dintr-o desconsiderare a valorilor etice la care aderă instituția sau dintr-o necunoaștere a acestora. Acest lucru poate fi preîntâmpinat prin întreținerea unui mediu de lucru unde este recunoscută și apreciată o conduită etică. O bună înțelegere a Codului de etică de fiecare persoană care activează în cadrul instituției și o corectă aplicare a acestuia poate conduce la o scădere semnificativă a abaterilor disciplinare și la un act administrativ corect, adresat cetățeanului și celorlalți beneficiari.

Programul de consiliere și asistență pentru respectarea normelor etice și de conduită se desfășoară la biroul consilierului de etică ( Birou nr.2) la sediul AJPIS HD din Deva, Piața Unirii, nr.2, județul Hunedoara.

Consilier de etică al AJPIS Hunedoara este d-na Kelemen Daniela Maria din Compartimentul economic, financiar și contabilitate, resurse umane, comunicare și relații cu publicul, administrativ și achiziții publice din cadrul Serviciului economic, financiar și contabilitate, resurse umane, administrativ și achiziții publice al AJPIS Hunedoara

Date de contact: tel:0371/176891 ; 0254/215521,

e-mail: kelemen.daniela@mmanpis.ro