Formare profesională

Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională a judeţului Hunedoara are,
conform ultimei Decizii M.M.S.S. nr. 40 din 11.01.2023,
următoarea componenţă:

Nr.
crt.
Nume şi prenume Reprezentant Calitate
1. Sabău Laura – Simona Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Hunedoara Preşedinte
2. Bufnea Mariana Daniela Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara Membru titular
3. Tomuța Georgeta-Angelica Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Hunedoara Membru titular
4. Reprezentant Patronat Membru titular
5. Mihaes Mircea-Dan Confederaţia Naţională Sindicală „Cartel Alfa” – Hunedoara Membru titular
6. Hamugă Crina Mariana Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Hunedoara Preşedinte Supleant
7. Cioară Dana Luiza Inspectoratul Şcolar Judeţean Hunedoara Membru Supleant
8. Udvari Andreea Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Hunedoara Membru Supleant
9. Reprezentant Patronat Membru Supleant
10. Istoc Cristian Confederaţia Naţională Sindicală „Cartel Alfa” – Hunedoara Membru Supleant

Date de contact

C.A.J. HUNEDOARA

Secretariatul Tehnic al C.A.J. Hunedoara:

Deva, Piata Unirii, nr. 2, jud. Hunedoara

Tel.: 0254-215521, 0254-219155;

Fax:0254-211907.

E-mail: caj.hunedoara@mmanpis.ro  stca_hunedoara@yahoo.com

Web: www.hunedoara.mmanpis.ro

Componența Secretariatului Tehnic al C.A.J. Hunedoara

Membrii Secretariatului Tehnic:

Consilier superior Camelia Blăjan

Registrul Județean al Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților – Autorizați

Registrul Județean al Furnizorilor de Formare Profesionala a Adultilor RJFFPA 2024

Registrul Național al Furnizorilor de Formare Profesională a Adulților – Neautorizați

Registrul JUDETEAN Furnizorilor de Formare Profesionala a Adultilor Neautorizati RNFFPNEA 2024

Autorizare

Instrucțiuni de intocmire si prezentare a documentatiei de catre furnizorii de formare profesionala in vederea autorizarii programelor de formare profesionala 

Lista documentelor din dosarul de autorizare sau reautorizare 

Taxele de autorizare/reautorizare se achita in contul A.J.P.I.S. Hunedoara:

RO66TREZ3665032XXX004948

Cod fiscal: 24719586

Descrierea actelor din dosarul de autorizare

Instrucțiuni

Instructiunea MMPS nr. 15 din 23.07.2020
Instructiunea MMPS nr. 14 din 08.07.2020
Instructiunea MMPS nr. 13 din 18.05.2020
Instructiunea MMPS nr. 12 din 02.04.2020
Instructiunea MMPS nr. 11 din 12.02.2020
Instructiunea MMJS nr. 10 din 21.06.2018
Anexa Instructiunea MMJS nr. 10 din 21.06.2018
Instructiunea MMJS nr. 9 din 18.06.2018
Instructiunea MMJS nr. 8 din 15.06.2018
Instructiunea MMJS nr. 4 din 25.01.2018
Instructiunea MMJS nr. 3 din 23.10.2017
Instructiunea MMJS nr. 1 din 23.03.2017

Legislație

Legislatie publicata pe site-ul Ministerului Muncii – accesati link-ul de mai jos

http://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/legislatie/munca2/formare-profesionala?highlight=WyJmb3JtYXJlIl0=

Obligații furnizori autorizați

Generalitati 

Lista documentelor din dosarul de modificare a conditiilor initiale de autorizare

Tipizate formare

Notificare art. 30 model Declaratie pe proprie raspundere 
Opis 
Cerere autorizare 
Fisa autoevaluare 
Programa de pregatire 
Nota informativa 2008 
ANEXA 1 – Fisa incepere curs  
ANEXA 2 – Fisa predare proces verbal catalogul absolventilor şi achizitionare certificate  
ANEXA 3 – Fisa anulare si achizitionare certificate si suplimente descriptive
Cerere inscriere examen
Proces verbal examen 
Catalog de examen 
Foaia de notare examen teorie si practica 
Tabel predare lucrari scrise examen teorie si practica 
Registrul matricol general 
Registru evidenta nominala a certificatelor de calificare 
Registru evidenta nominala a certificatelor de absolvire 
Catalogul participantilor la progamul de formare 
Contract de formare profesionala 
Borderou pentru aplicarea timbrului sec pe certificatele de calificare si de absovire 
Notificare art. 34 din OG 129 
Notificare art. 35 din OG 129 
Declaratie pe proprie raspundere 
MODEL Instiintare – Confirmare depunere documente 
Declaratie specialisti examene  
Contract de antrepriza pentru servicii intelectuale specialisti examinatori

Link-uri utile

Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale – Legislatie Formare Profesionala

http://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/legislatie/munca2/formare-profesionala?highlight=WyJmb3JtYXJlIl0=

Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale – Clasificarea Ocupatiilor din Romania (COR)

http://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/munca/c-o-r

Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale – Nomenclatorul Calificarilor (NC)

http://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/munca/nomenclatorul-calificarilor

Autoritatea Nationala pentru Calificari – Standarde Ocupationale

http://www.anc.edu.ro/standarde-ocupationale/

http://www.anc.edu.ro/standarde-ocupationale

Autoritatea Nationala pentru Calificari – Standarde de Pregatire Profesionala

http://www.anc.edu.ro/standarde-pregatire-profesionala/

Autoritatea Nationala pentru Calificari – Lista Calificarilor Profesionale aprobate provizoriu in vederea introducerii in Registrul National al Calificarilor Profesionale (RNCP)

https://www.anc.edu.ro/rncp/

Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale – Biroul Virtual – Proiect “Adult Learning, a Step Forward for All”

https://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/munca/6145