Solicitare informații

ACCESUL LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
HG Nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
Cerere tip Reclamaţie administrativă – model

Lista informaţiilor de interes public


FORMULAR ONLINE SOLICITARE INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC


  Persoanele responsabile pentru rezolvarea petițiilor și furnizarea de informații de interes public:

  Persoana responsabilă pentru rezolvarea petiţiilor  la nivelul Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Hunedoara este doamna Tabacu Sabina Melinda, având funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior, gradatia 5, în  Compartimentul Economic, financiar şi contabilitate, resurse umane, comunicare şi relaţii cu publicul, administrativ si achizitii publice din cadrul Serviciului economic, financiar şi contabilitate, resurse umane, administrativ şi achiziţii publice.

  Telefon: 0254/219155/215521

  E-mail: ajpis.hunedoara@mmanpis.ro

  Program de funcționare: Luni-Joi: 8:00 – 16:30, Vineri: 8:00 – 14:00

   

   

  Persoana responsabilă pentru accesul la informații de interes public:

  Persoana responsabilă cu aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public la nivelul Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Hunedoara  este doamna Tabacu Sabina Melinda, având funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior, gradatia 5, în  Compartimentul Economic, financiar şi contabilitate, resurse umane, comunicare şi relaţii cu publicul, administrativ si achizitii publice din cadrul Serviciului economic, financiar şi contabilitate, resurse umane, administrativ şi achiziţii publice.

  Telefon:  0254/219155/215521;

  E-mail: ajpis.hunedoara@mmanpis.ro

  Program de funcționare: Luni-Joi: 8:00 – 16:30, Vineri: 8:00 – 14:00