Formulare

E 001: privind solicitarea de informaţii sau de alte formulare:

 • utilizat în completarea celorlalte formulare
 • ajută la solicitarea, comunicarea de informaţii, solicitarea de formulare sau relansarea unei cereri atunci când formularele existente nu sunt adaptabile unei situaţii date.
 • facilitează schimbul de informaţii între instituţiile statului

Form_E_001_roum_2


E 401: atestatul privind componenţa familiei în vederea acordării prestaţiilor familiale:

 • se prezintă în sprijinul unei cereri de prestaţii familiale
 • menţionează membrii familiei lucrătorului migrant, ai titularului de pensie sau ai orfanului, care îşi au reşedinţa pe teritoriul unui stat membru, altul decât statul competent
 • este întocmit de autoritatea competentă în materie de stare civilă, de instituţia de asigurare de boală sau de orice altă instituţie desemnată de autoritatea competentă a statului de reşedinţă al membrilor familiei.
 • are valabilitate un an şi trebuie reînnoit în fiecare an.

Form_E_401_actualizat_2


E 402 : atestatul de continuare a studiilor în vederea acordării prestaţiilor familiale:

 • prima parte a documentului este completată de instituţia competentă de alocaţii familiale, iar cea de-a doua parte, de instituţia de învăţământ la care este înscris copilul solicitantului de prestaţii.
 • este solicitat de statele competente cu acordarea prestaţiilor familiale a căror legislaţie extinde perioada de acordare a prestaţiilor familiale peste limita generală de vârstă a copilului, în cazul în care aceştia îşi continuă studiile.

Form_E_402_actualizat_2


E 403 : atestatul de ucenicie şi/sau de formare profesională în vederea acordării prestaţiilor familiale:

 • prima parte a documentului este completată de instituţia competentă de alocaţii familiale iar a doua parte a sa, de persoana, întreprinderea sau instituţia responsabilă cu ucenicia, pe lângă care s-a înscris copilul solicitantului de prestaţii.

Form_E_403_actualizat_2


E 404: reprezintă certificatul medical în vederea atribuirii    prestaţiilor familiale.

 • este completat în cea de-a doua parte a sa de instituţia de asigurări de boală din ţara de reşedinţă a membrilor familiei, pentru a permite instituţiei de alocaţii familiale competente să examineze dacă membrul familiei îndeplineşte condiţiile medicale prevăzute de legislaţia sa

Form_E_404_actualizat_3


E 405: reprezintă atestatul privind totalizarea perioadelor de  asigurare, de angajare sau de activitate independentă, sau privind cazurile de ocupare succesivă în mai multe state membre, între termenele de plată prevăzute de legislaţia acestor state.

 • documentul este utilizat pentru a rezolva problema cumulului de prestaţii familiale în cazul unor ocupări succesive pe teritoriul mai multor state membre
 • permite luarea în considerare eventuală a unor perioade de asigurare realizate pe teritoriul unui stat membru, în vederea deschiderii dreptului la prestaţii familiale pe teritoriul noului stat de angajare pentru a beneficia de prestaţii familiale.

Form_E_405_actualizat_2


E 406 : reprezintă atestatul de trecere a examenelor medicale postnatale:

 • documentul este destinat instituţiilor de alocaţii familiale franceze, pentru a atesta faptul că respectivul copilul a trecut cu bine de vizitele medicale postnatale obligatorii prevăzute de legislaţia franceză.

Form_E_406_actualizat__2


E 407: reprezintă certificat medical în vederea atribuirii unei alocaţii familiale speciale sau unor alocaţii familiale majorate pentru copiii cu handicap:

 • documentul care este completat în a doua parte de medicul desemnat al instituţiei de la locul de reşedinţă, este utilizat pentru a permite instituţiei competente să examineze drepturile copilului cu handicap la prestaţiile familiale specifice prevăzute de legislaţia sa.

Form_E_407_actualizat_2


E 411 : reprezintă cererea de informaţii privind dreptul la prestaţiile familiale în statul de reşedinţă al familiei:

 • este utilizat pentru a rezolva problemele legate de cumulul prestaţiilor
 • permite instituţiei competente să ştie dacă dreptul la prestaţiile familiale, deschis potrivit legislaţiei sale, este suspendat ca urmare a unei activităţi profesionale exercitate în statul de reşedinţă al familiei.

Form_E_411_actualizat_3